Få den rette hjælp til skader og skavanker hos din fysioterapeut

Få den rette hjælp til skader og skavanker hos din fysioterapeut

Mange mennesker går rundt med smerter og ubehag i kroppen til daglig uden at være opmærksom på at der faktisk kan gøres noget ved det. Langt de fleste af disse smerter og den største del af ubehaget forbundet dermed skyldes spændinger, ubalancer og slid, forårsaget af langvarig udsættelse for stress, dårlige arbejdsstillinger eller uhensigtsmæssig brug af kroppen – for eksempel ved tunge løft. Inaktivitet bærer også en del af skylden, lige som en mangelfuld eller ikke eksisterende krops bevidsthed også bidrager negativt til det fysiske og mentale velvære.

Hører du til denne gruppe mennesker, kan du have stor glæde af at lade dig vejlede og behandle af en dygtig fysioterapeut.

Hvordan kan en fysioterapeut hjælpe mig?

En fysioterapeut er andet og mere end blot en massør. Hos en fysioterapeut kan du forvente at blive grundigt undersøgt med henblik på at kortlægge årsagen eller årsagerne til dine skavanker og dit fysiske ubehag. Du vil selvfølgelig som oftest modtage manuel behandling, som kan suppleres med laser, ultralyd, akupunktur eller TENS (elektrisk stimulation af musklerne).

Din fysioterapeut vil arbejde med dine muskler og led samt med mobilisering af dit bevæge apparat, og du vil skulle udføre øvelser – også mellem de enkelte sessioner – som kan befordre din bevidsthed om din krop og hvordan du bruger den i det daglige.

Hvor finder jeg en fysioterapeut klinik i nærheden af Hørning?

Det er altid en god idé at vælge en fysioterapeut, som har praksis i nærheden af din bopæl. På den måde ville du ikke skulle transportere dig så langt, hvilket er en stor fordel, da du kan være udtrættet efter behandling og træning. Er du bosiddende i eller omkring Hørning, kan du vælge Hørning Fysioterapi.

Hos Hørning Fysioterapi finder du udelukkende uddannede og kompetente fysioterapeuter, som kan hjælpe dig med alt fra nakkesmerter til sportsskader. Læs mere på hoerningfys.dk