Rotter i kloakken

Rotter er et skadedyr som man har pligt til at bekæmpe. Det skyldes at rotter kan sprede sygdomme fra dyr til mennesker. Samtidig spreder de sig med lynets hast. På bare få måneder kan 2 rotter blive til en hel koloni på over 400 rotter. De holder af mørke og fugtige huler og en kloak anses for at være den helt ideelle bolig.

Begynder der at lugte af kloak på din grund, kan der være et hul et sted og det er en invitation til et rottepar. Kontakt derfor en autoriseret kloakmester og få foretaget en TV-inspektion af kloakken. Er der et hul vil han reparere det. Mangler der et filter på den del af kloakken der fører op til huset, kan du med fordel få kloakmesteren til at sætte et på. Dermed har du sikret dig at rotterne ikke kan komme ind i huset via kloakken. Du kan læse mere her https://www.poul-jensen.dk/vi-udfoerer/kloakarbejde/.

Ser du rotter på grunden skal du kontakte kommunen, som sender en rottebekæmper ud. Det er gratis, men du har pligt til at kontakte kommunen.

Kloakmesteren tømmer også samletanke

Er dit hus eller sommerhus endnu ikke tilsluttet kloaksystemet, har du med stor sandsynlighed en samletank. Når den er fuld skal den tømmes og det gøres blandt andet af en kloakmester. Det er også en kloakmester, der i tidernes morgen har lavet rørene, der går fra samletanken og ind til huset.

Du må gerne selv købe tanken og grave den ned, men resten skal udføres af en autoriseret kloakmester. Der skal søges tilladelse hos kommunen først og der skal laves en del papirarbejde i forbindelse med at der graves en samletank med. Kloakmesteren kan også råde dig til hvilken samletank du med fordel kan købe. Den må ikke være for lille, men heller ikke for stor, da den skal tømmes mindst 1 gang om året.