Derfor er det vigtigt at kunne udføre lækagesporing!

Derfor er det vigtigt at kunne udføre lækagesporing!

Vi definerer lige med satte, hvad der menes, når man taler om en “lækage”, for det kan være, du aldrig har hørt om det udtryk før.

Det har desværre ikke noget at gøre med kage, og det er faktisk i det modsatte ende af humørspektret at opleve: man vil nødig få sig en lækage.

Ganske enkelt forklaret er en lækage, når noget springer læk eller skaber et hul, der ikke var kalkuleret med eller noget, som man selv lavede.

Derfor er det lidt et fagudtryk for et hul, en revne eller lignende, der er uønsket.
Du kan sammenligne det med, når man siger, at et koøje er et vindue på et skib: hver sit sted har sine fagudtryk, og sådan er det bare.

Den nok mest berømte og kendte lækage, som mange mennesker nok kender til, uden de er klar over det, var, da Titanic sprang læk.

Dette er i og for sig også en lækage, for selvom det var noget udefrakommende, der forårsagede det – et isbjerg – så var det stadig en lækage, trods mange af den slags opstår indefra i for eksempel et rør ved overophedning eller det modsatte: at noget fryser til i røret, så det udvider sig, og der går hul på det.

Tænk, hvis man havde haft mulighed for at lave lækagesporing i Titanic i sin tid, så kunne man markant hurtigere have sat en redningsaktion i gang.

Man vidste jo godt, at den var gal lige dér, hvor vandet begyndte at fosse ind, men kommandobroen fik nok beskeden for sendt, og selv hvis de havde fået den hurtigt, så kunne en lækagesporing have fortalt de tilsynsførende, at omfanget af skaden var så markant, at man skulle se at få folk fra borde.

Dette ville nok have reddet en del flere mennesker, så derfor er det til at se, hvorfor den slags indførsel af lækagesporing er vigtigt i fabrikker og lignende.